O spoločnosti
Správcovská spoločnosť HANDIMEX-BYT, spol. s r.o., Mostná 71, 972 51 Handlová vznikla 14.4.1997 a je uvedená v obchodnom registri pod číslom Sro 10195/R.

Hlavným a dlhodobým predmetom činnosti spoločnosti je správa bytových domov a vedenie účtovníctva.

Všetci zamestnanci spoločnosti dlhodobo pôsobia v oblasti správy bytových domov a spracovania účtovníctva. Konateľ spoločnosti je držiteľom certifikátu „Manažér správy budov“ a s 8 ročnou praxou v stavebníctve pri obnove bytových domov. Vzhľadom na skúsenosti, prax, odborné vzdelanie zamestnancov spoločnosti ponúkame transparentný výkon správy s heslom dôvera, dostupnosť dôslednosť. Vďaka modernému programovému vybaveniu zabezpečujeme prehľadné spravovanie finančných prostriedkov na účtoch bytových domov a okamžitú informovanosť vlastníkov o všetkých účtovných operáciách. Pri riadení celej správy sa riadime platnou legislatívou s tým, že vždy sme len odbornými radcami vlastníkom, ktorí sa o všetkom rozhodujú sami. Transparentnný výkon správy zabezpečujeme tým, že umožníme každému vlastníkovi nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy bytového domu (faktúry, výpisy, zmluvy, cenové ponuky...) priamo v sídle spoločnosti. Každý vlastník bytu a nebytového priestoru v správe Handimex-BYT má individuálny prístup cez internet na svoje osobné konto, kde čerpá informácie o svojich platbách, o fonde opráv, o odpočtoch vody, kúrenia, o revíziách, o zmluvách.
V súčastnosti spravujeme  2100 bytov v 80- tych bytových domov v mestách Handlová, Prievidza, Bojnice a v obciach Nedožery Brezany a Valaská Belá.


Pre bytové domy ktoré plánujú rekonštrukciu alebo významnú obnovu zabezpečujeme financovanie z komerčného úveru, spracujeme a podáme žiadosť o zvýhodnený úrok na Štátny fond rozvoja bývania, poprípade spracujeme a podáme žiadosť o nenávratnú dotáciu od európskej banky pre obnovu a rozvoj. Počas rekonštrukcie bytového domu zabezpečujeme odborný dohľad nad realizáciou stavebných, elektro a ost.prác odborne spôsobilou osobou.
Kontaktujte nás
HANDIMEX-BYT spol. s r.o.
Mostna 71
972 51 Handlová, Slovensko
 
046 / 547 73 48
handimex@handimex.sk
Newsletter
Prihláste sa k odberu našich noviniek a buďte informovaný ako prvý!
zadaním e-mailovej adresy dávate výslovný a bezvýhradný súhlas so spracovaním osobných údajov
©2019 www.handimex.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.
navrhol, nakreslil, naprogramoval a rozhýbal