Vlastníte nehnuteľnosť?

ZVERTE SA DO RÚK PROFESIONÁLOV

Profesionálna správa vašich nehnuteľností, bytových domov a priemyselných objektov.

Poskytujeme poradenstvo a komplexné spektrum služieb, od havarijnej až po upratovaciu.

Správa bytov

Komplexná správa bytových domov – evidencie, účtovníctvo, pohotovostná služba, …

Účtovníctvo

Vedenie účtovníctva, fondu prevádzky, zálohy, mzdová agenda, vyúčtovanie, neplatiči, …

Stavebníctvo

Murárske práce, rekonštrukcie, zateplenie, drobné opravy v interiéri, stavebný a technický dozor.

Reality

Komplexné služby v oblasti kúpy, predaja, prenájmu a zámen nehnuteľností. Právny servisu.

Ponúkame transparentný výkon

 

Vzhľadom na skúsenosti, prax a odborné vzdelanie zamestnancov spoločnosti, ponúkame transparentný výkon správy s heslom dôvera, dostupnosť a dôslednosť.

Vďaka modernému programovému vybaveniu zabezpečujeme prehľadné spravovanie finančných prostriedkov na účtoch bytových domov a okamžitú informovanosť vlastníkov o všetkých účtovných operáciách.

Pri riadení celej správy sa riadime platnou legislatívou s tým, že vždy sme len odbornými radcami vlastníkom, ktorí sa o všetkom rozhodujú sami.

V súčasnosti spravujeme bytové domy v mestách Handlová, Prievidza, Nováky, Bojnice a v obciach Nedožery Brezany, Zemianske Kostoľany a Valaská Belá.

Skúsenosti

Správe bytových domov sa venujeme od roku 1994. Máme v správe viac ako 90 bytových domov s viac ako 1000 bytmi.

Transparentnosť

Prehľadné spravovanie finančných prostriedkov, okamžitá informovanosť vlastníkov o všetkých operáciách.

Odbornosť

Konatelia spoločnosti sú držiteľmi certifikátu „Manažér správy budov“. Riadime sa platnou legislatívou.

Oznam o zmene prevádzky Prievidza

Oznamujeme vlastníkom, že od dňa 20.6.2022 sa mení prevádzka kancelárie v Prievidzi na Hviezdoslavovej ulici č.3 (budova Priemstav). Nová prevádzka...