Správy

Prihlásiť k odberu správ e-mailom →

Zmena platnosti overenia vodomerov

V zmysle vyhlášky 161/2019 Z.z. sa mení doterajšia platnosť overenia vodomerov SV (6 rokov) a TUV (4 roky) na jednotnú periódu 5 rokov. Platí to pre vodomery, ktoré sa namontujú po 1.8.2019. Je na vlastníkoch, či pri najbližšej výmene vodomerov zjednotia periódu pri oboch vodomeroch, a...

Služba elektronickej komunikácie poschodoch.sk

Od 1.6.2018 ponúkame pre vlastníkov službu elektronickej komunikácie prostrednictvom internetoveho portalu www.poschodoch.sk. Po registrácii a uzavretí “Zmluvy o poskytovani a vymene informacii prostrednictvom elektronickych sluzieb”, bude celá komunikácia medzi vlastníkom a správcom prebiehať iba...

Zmena spôsobu rozúčtovania nákladov na teplo a TUV v zmysle vyhlášky 240/2016

Oznamujeme vlastníkom, že od  1.1.2017 nadobúda účinnosť vyhláška 240/2016 ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla. Naše stanovisko k zmenám spôsobu rozúčtovania...