O nás

Spoločnosť Handimex vznikla v roku 1994. Hlavným a dlhodobým predmetom činnosti spoločnosti je správa bytových domov a vedenie úctovníctva.

Pre bytové domy ktoré plánujú rekonštrukciu alebo významnú obnovu zabezpečujeme financovanie z komerčného úveru, spracujeme a podáme žiadosť o zvýhodnený úrok na Štátny fond rozvoja bývania, poprípade spracujeme a podáme žiadosť o nenávratnú dotáciu od európskej banky pre obnovu a rozvoj.

Naša dlhoročná prax je zárukou spokojnosti.

Zamestnanci spoločnosti HANDIMEX-BYT, spol. s.r.o. dlhodobo pôsobia v oblasti správy bytových domov a spracovania účtovníctva.

Všetci zamestnanci spoločnosti dlhodobo pôsobia v oblasti správy bytových domov a spracovania účtovníctva. Konateľ spoločnosti je držiteľom certifikátu „Manažér správy budov“ a s 15ročnou praxou v stavebníctve pri obnove bytových domov.

Vzhľadom na skúsenosti, prax, odborné vzdelanie zamestnancov spoločnosti ponúkame transparentný výkon správy s heslom dôvera, dostupnosť dôslednosť.

Vďaka modernému programovému vybaveniu zabezpečujeme prehľadné spravovanie finančných prostriedkov na účtoch bytových domov a okamžitú informovanosť vlastníkov o všetkých účtovných operáciách.

Pri riadení celej správy sa riadime platnou legislatívou s tým, že vždy sme len odbornými radcami vlastníkom, ktorí sa o všetkom rozhodujú sami. Transparentnný výkon správy zabezpečujeme tým, že umožníme každému vlastníkovi nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy bytového domu (faktúry, výpisy, zmluvy, cenové ponuky…) priamo v sídle spoločnosti.

Budova

V súčastnosti spravujeme 2600 bytov v 90- tych bytových domov v mestách Handlová, Prievidza, Nováky, Bojnice a v obciach Nedožery Brezany, Zemianske Kostoľany a Valaská Belá.

Každý vlastník bytu a nebytového priestoru v správe Handimex-BYT má individuálny prístup cez internet na svoje osobné konto, kde čerpá informácie o svojich platbách, o fonde opráv, o odpočtoch vody, kúrenia, o revíziách, o zmluvách.

DÔVERA

Klient má vždy prehlad o dianí prostredníctvom elektronického systému výpisov.

DÔSLEDNOSŤ

Upriamením pozornosti na detaily vytvárame veľké funkčné celky.

DOSTUPNOSŤ

Sme vo Vašom meste na dosah vtedy keď to potrebujete.

Správcovská spolocnost HANDIMEX-BYT, spol. s r.o., Mostná 71, 972 51 Handlová vznikla 14.4.1997 a je uvedená v obchodnom registri pod číslom Sro 10195/R. Spoločnosť vznikla ako nástupnícka spoločnosť spoločnosti Handimex s.r.o. zameranej na údržbu bytového fondu, ktorá vznikla v roku 1994.