Pohotovostné telefónne čísla

Elektrikári0800 159 000
pohotovosť – poruchy v dodávke
Plynári0850 111 727
pohotovosť – poruchy v dodávke
Vodárne0850 111 234
poruchy pre Prievidzu a Handlovú
Kanalizácia048 / 4327 311
poruchy odpad (Prievidza, Handlová)
Hasičská a záchranná služba150, 112
5475 002, 5472 095, 5472 087

tiesňové volanie
Handlová
firma KMET5472 016, 5472 017, 5472 018
0915 750 998

od 07:00 do 15:30
0915 754 097
od 15:30 do 07:00
Výťahy MsBP0907 317 381
nonstop
Výťahy UBYFO046/5424 170
od 07:00 do 15:30
0905 739 099
do 21:00
Polícia112, 158
tiesňové volanie
5475 001
Handlová
Mestská polícia5475 007
DIGI0850 700 800
poruchy TV, internet
046 / 3260 551
Handlová
HANDIMEX-BYT (voda, kúrenie)5477 348
od 07:30 do 16:00
0905 263 641
POHOTOVOSŤ – od 16:00-07:00

Dalšie kontakty: nahlasovanie porúch a opráv, účtovníctvo, rozúčtovanie, revízie, evidencia bytov, úhrady viď Kontakty.