Oznam o zmene prevádzky Prievidza

16. júna 2022

Oznamujeme vlastníkom, že od dňa 20.6.2022 sa mení prevádzka kancelárie v Prievidzi na Hviezdoslavovej ulici č.3 (budova Priemstav). Nová prevádzka je tak isto na adrese Hviezdoslavova 3 v budove BIC. Vchod do budovy sa nachádza cca 50 m od vchodu do budovy Priemstavu smerom k čínskej reštaurácii pri kruhovom objazde. Nová kancelária č.106 je označená logom spoločnosti a nachádza sa vedľa copycentra na prvom poschodí. Stránkové dni ostávajú nezmenené – utorok, štvrtok.

Dalšie správy

Upozornenie na dodržiavanie požiarnych predpisov

V súvislosti s opakovanými porušeniami predpisov na úseku ochrany pred požiarmi upozorňujeme vlastníkov na dodržianie príslušných nariadení. Celý priestor schodiska je definovaný ako úniková cesta a v tomto priestore nie je možnéskladovať akékoľvek predmety (skrinky, stoly, kvety....). Úniková cesta je trvalovoľná komunikácia alebo priestor v stavbe alebo na nej, ktorá umožňuje bezpečnú...