Zmena platnosti overenia vodomerov

3. októbra 2019

V zmysle vyhlášky 161/2019 Z.z. sa mení doterajšia platnosť overenia vodomerov SV (6 rokov) a TUV (4 roky) na jednotnú periódu 5 rokov. Platí to pre vodomery, ktoré sa namontujú po 1.8.2019. Je na vlastníkoch, či pri najbližšej výmene vodomerov zjednotia periódu pri oboch vodomeroch, a následne sa budú oba vodomery meniť v jeden deň montáže. V opačnom prípade sa budú meniť vodomery ako doteraz, samostatný montážny deň pre vodomer SV a následne samostatný montážny deň pre vodomer TUV. Je teda potrebné dva krát vstupovať do bytu pre dve samostatné montáže.

Príloha vyhlášky 161/2019 Z.z. – stiahnuť:

Dalšie správy

Oznam o zmene prevádzky Prievidza

Oznamujeme vlastníkom, že od dňa 20.6.2022 sa mení prevádzka kancelárie v Prievidzi na Hviezdoslavovej ulici č.3 (budova Priemstav). Nová prevádzka je tak isto na adrese Hviezdoslavova 3 v budove BIC. Vchod do budovy sa nachádza cca 50 m od vchodu do budovy Priemstavu smerom k čínskej reštaurácii pri kruhovom objazde. Nová kancelária č.106 je označená logom spoločnosti a nachádza sa vedľa...