Zmena spôsobu rozúčtovania nákladov na teplo a TUV v zmysle vyhlášky 240/2016

16. januára 2017

Oznamujeme vlastníkom, že od  1.1.2017 nadobúda účinnosť vyhláška 240/2016 ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla. 
Naše stanovisko k zmenám spôsobu rozúčtovania sú v dokumente: 

Ďalšie dokumennty na stiahnutie:
Zákon 657/2004 Z.z.o tepelnej energetike v znení novely 100/2014 Z.z.

Vyhláška 240/2016, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla

Dalšie správy

Oznam o zmene prevádzky Prievidza

Oznamujeme vlastníkom, že od dňa 20.6.2022 sa mení prevádzka kancelárie v Prievidzi na Hviezdoslavovej ulici č.3 (budova Priemstav). Nová prevádzka je tak isto na adrese Hviezdoslavova 3 v budove BIC. Vchod do budovy sa nachádza cca 50 m od vchodu do budovy Priemstavu smerom k čínskej reštaurácii pri kruhovom objazde. Nová kancelária č.106 je označená logom spoločnosti a nachádza sa vedľa...