Upozornenie na dodržiavanie požiarnych predpisov

19. júna 2020

V súvislosti s opakovanými porušeniami predpisov na úseku ochrany pred požiarmi upozorňujeme vlastníkov na dodržianie príslušných nariadení.

Celý priestor schodiska je definovaný ako úniková cesta a v tomto priestore nie je možné
skladovať akékoľvek predmety (skrinky, stoly, kvety….). Úniková cesta je trvalo
voľná komunikácia alebo priestor v stavbe alebo na nej, ktorá umožňuje bezpečnú evakuáciu osôb
zo stavby alebo z požiarneho úseku ohrozeného požiarom na voľné priestranstvo alebo do priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom.

Celý text upozornenia:

Dalšie správy

Oznam o zmene prevádzky Prievidza

Oznamujeme vlastníkom, že od dňa 20.6.2022 sa mení prevádzka kancelárie v Prievidzi na Hviezdoslavovej ulici č.3 (budova Priemstav). Nová prevádzka je tak isto na adrese Hviezdoslavova 3 v budove BIC. Vchod do budovy sa nachádza cca 50 m od vchodu do budovy Priemstavu smerom k čínskej reštaurácii pri kruhovom objazde. Nová kancelária č.106 je označená logom spoločnosti a nachádza sa vedľa...