Zmena spôsobu rozúčtovania nákladov na teplo a TUV v zmysle vyhlášky 240/2016 – ZMENA STANOVISKA na základe usmernenia MH SR

4. apríla 2017

Dňa 9.1.2017 sme oboznámili vlastníkov bytov o zmene spôsobu rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla v zmysle vyhlášky 240/2016. V snahe dodržať znenie vyhlášky a z nej vyplývajúcich povinností sme vlastníkov oboznámili so zmenami. Súčasne sme na zvýšenie právnej istoty žiadali o stanovisko Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a Energetickú inšpekciu k rozporu vyhlášky 240/2016 a Zák.182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Podľa stanoviska Ministerstva hospodárstva SR sa máme riadiť „primeranou aplikáciou vyhlášky“, čiže ako sa ďalej v stanovisku udáva: ponechať úhrady týkajúce sa prevádzky kotolne (revízie, prehliadky, opravy) vo fonde opráv a náklady na samotnú výrobu tepla rozpočítavať v ročnom vyúčtovaní v položke teplo podľa skutočných spotrieb. Na základe tohto stanoviska budeme postupovať v ročnom vyúčtovaní služieb pre všetky bytové domy až do ďalších legislatívnych zmien.

Celá komunikácia MH SR na stiahnutie

Dalšie správy

Oznam o zmene prevádzky Prievidza

Oznamujeme vlastníkom, že od dňa 20.6.2022 sa mení prevádzka kancelárie v Prievidzi na Hviezdoslavovej ulici č.3 (budova Priemstav). Nová prevádzka je tak isto na adrese Hviezdoslavova 3 v budove BIC. Vchod do budovy sa nachádza cca 50 m od vchodu do budovy Priemstavu smerom k čínskej reštaurácii pri kruhovom objazde. Nová kancelária č.106 je označená logom spoločnosti a nachádza sa vedľa...